ประวัติ

เมื่อปี 2007 ก่อตั้งอินโนว่า แล็บโบราโทรี่

เริ่มต้นเข้าสู่อุตสาหกรรมสุขภาพและความสวยความงาม

เป็นผู้นำและผู้บุกเบิกในอุตสาหกรรมนี้

INNOVA-HISTORY-1
INNOVA-HISTORY-2

ปี 2008 ร่วมมือกับประเทศไต้หวันอินโนวา แล็บโบราโทรี่

และร่วมมือกับ สถาบันวิจัยและโรงงานผลิตในประเทศใต้หวัน
ซึ่งได้แก่ เมกก้าสกินแคร์ และไบโอเจนิเทค

เพื่อพัฒนาวิจัยวัตถุดิบ สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่
ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ และเป็นผู้นำด้านงานวิจัย

ปี 2009 เฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุด

เริ่มเฟ้นหาวัตถุดิบที่ดีที่สุดจากทั่วโลก
เพื่อการเป็นผู้นำในด้านผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ
เรานำเข้าวัตถุดิบจากทั่วโลก อาทิเช่น จีน ไทย เกาหลี ญี่ปุ่น
สวิสเซอร์แลนด์ แคนนาดา อเมริกา ฝรั่งเศส เป็นต้น

INNOVA-HISTORY-3
INNOVA-HISTORY-4

ปี 2010 - ปัจจุบัน ร่วมมือกับสถาบันวิจัยที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

และขยายโรงงานให้ใหญ่ขึ้น เป็น 2 โรงงาน เพื่อรองรับลูกค้า
ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(Asean Economics Community – AEC)