น้ำมันงา

sesame

น้ำมันงา  (Sesame) มีอยู่ 2 ชนิด คือ

1. น้ำมันงาที่ผ่านกระบวนการบีบเย็น คือ การที่นำน้ำมันงามาบีบคั้นในที่อุณหภูมิต่ำกว่า 45 องศาเซลเซียส จะทำให้ได้น้ำมันงาบริสุทธิ์ที่มีกลิ่นอ่อนสีเหลืองใสตามธรรมชาติ เพราะไม่ผ่านกระบวนการฝอกสี หรือการต้มกลั่น จึงคงคุณค่าของสารอาหารไว้ครบถ้วน
2. น้ำมันงาที่ผ่านกระบวนการหีบร้อน คือ การน้ำเมล็ดไปคั่วให้ได้ที่ และนำไปบด หรือหีบเพื่อให้ได้น้ำมันงาออกมา ซึ่งจะมีกลิ่นหอมกว่าน้ำมันงาที่ผ่านกระบวนการบีบเย็น แต่ก็เสียคุณค่าสารอาหารบางชนิดไป

ประโยชน์ของน้ำมันงา
- ต้านแบคทีเรีย รา และไวรัส
- ช่วยขยายหลอดเลือด
- ช่วยลดความดันโลหิต
- ลดการอักเสบ
- ช่วยจับสารพิษชนิดละลายน้ำได้ และเมื่อล้างหรืออาบน้ำ สารพิษที่จับไว้ก็จะหลุดไป
- ป้องกันการแก่ตัวของผิวหน้า
- ช่วยป้องกันการเกิดการระคาย

sesame