สารสกัดอาหารเสริม

โดยปกติบริษัทที่ผลิตอาหารเสริมหลายๆบริษัท ที่ผลิตทั้งในและต่างประเทศ มักจะมีการใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี มาเป็นวัตถุดิบในการผลิตวิตามินและอาหารเสริม เนื่องจากวิตามินที่สกัดจากธรรมชาติมีต้นทุนในการผลิตที่สูงกว่าวิตามินที่สังเคราะห์ขึ้นจากสารเคมี ทำให้บริษัทที่ผลิตวิตามินจากสารสกัดจากพืชผักหรืออาหารจากธรรมชาติแบบ 100 % มีน้อยมาก บริษัท innova-factory บริษัทรับผลิตอาหารเสริม รับผลิตอาหารเสริมใช้สารสกัดอาหารเสริม จากสารสกัดจากพืชผักหรืออาหารจากธรรมชิตแบบ 100% ทางเราไม่ใช้สารสังเคราะห์ทางเคมี เพราะทางเราต้องการให้ลูกค้าได้สินค้าที่มีคุณภาพ ในราคาที่ไม่แพง จึงเลือกสารสกัดอาหารเสริมจากธรรมชาติ 100% สารสกัดอาหารเสริม สารจากธรรมชาติ 100% เช่นสารสกัด (extracts) จากพืชและสมุนไพรต่างๆ โดยสกัด active ingredients โดยเฉพาะ โปรตีนสกัดจากธรรมชาติ ผ่านกระบวนการเพื่อให้เหมาะกับใช้ในเครื่องสำอางค์ น้ำมันต่างๆที่ได้จากธรรมชาติ (natural หรือ plant oils)