ขั้นตอนการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ของเรา INNOVALAB

1. เตรียมข้อมูลสำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

ลูกค้าเตรียมข้อมูลความต้องการสำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ ว่าต้องการสั่งผลิตภัณฑ์แนวไหน ราคาเท่าไหร่ ให้ผลลัพธ์แบบใด หรือขอคำปรึกษากับทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ในการผลิตอาหารเสริม

2. ทำการคิดค้นสูตรสำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำการคิดค้นสูตร จัดเตรียมและเลือกใช้ส่วนผสมที่ใช้แล้วได้ผลลัพธ์ตรงตามความต้องการของลูกค้าโดยคัดเลือกวัตถุดิบคุณภาพสูงที่สุดสำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์ในกรอบของราคาที่เหมาะสมและกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดที่ลูกค้ากำหนด

3.ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทดลอง

ทางเราจะทำตัวอย่างให้ลูกค้าทดลอง จนผลที่ได้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ และหลังจากสรุปส่วนผสมของผลิตภัณ์,รูปแบบ และผลตรงตามลูกค้าต้องการ ทางบริษัทจึงจะทำการประเมินราคาสำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

4. ตกลงทำสัญญา สำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

หลังจากสรุปส่วนผสมและชื่อของผลิตภัณ์ได้แล้ว ทางลูกค้าทำการวางเงินมัดจำ จำนวน 50% และเซ็นสัญญาว่าจ้างผลิต ทางบริษัทก็จะดำเนินการขึ้นทะเบียนกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)ให้รวดเร็วที่สุด เพื่อให้ได้รับการอณุมัติภายใน 60-120 วันทำการ เพื่อความรวดเร็วในการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

5. บรรจุภัณฑ์ สำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

เรื่องบรรจุภัณฑ์ทางเราให้ความเป็นอิสระแก่ลูกค้า โดยทางลูกค้าจะทำการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์แล้วส่งมาให้เรา หรือจะให้เราดำเนินการทั้งหมดเราก็ยินดีให้บริการในการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

6. บรรจุหีบห่อ สำหรับการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

เมื่อสินค้าผ่านการผลิตเสร็จเรียบร้อย ทางโรงงานจะทำการบรรจุหีบห่อ ห่อฟิล์ม และบรรจุลงกล่องก่อนจัดส่งไปยังสถานที่ที่ลูกค้าต้องการ

7. ตรวจสอบและปิดงานในการผลิตอาหารเสริม และเครื่องสำอางค์

เมื่อลูกค้าได้รับสินค้าแล้ว ลูกค้าสามารถตรวจสอบสภาพสินค้าว่าตรงตามข้อกำหนดหรือมีสิ่งใดผิดพลาดจากกระบวนการผลิตหรือไม่ ลูกค้าจึงชำระเงินส่วนที่เหลืออีก 50% เพื่อปิดงานในการผลิตอาหารเสริมและเครื่องสำอางค์